Kommunfullmäktige 2017-04-19

Vi är på kommunfullmäktige och just nu diskuterat eventuella återremiss av årsredovisningen.

Kommentera