Färre våningar för nya hus på Höjdgatan

Husen som planeras vid korsningen Skolgatan/Höjdgatan blir något lägre än tidigare förslag. I det nyframtagna gestaltningsprogrammet bestäms fasadernas utseende och grönytornas utformning.

via Färre våningar för nya hus på Höjdgatan — Nynäshamns kommun