Förslag om fler bostäder vid Ösmo Centrum

En fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning till Ösmo Centrum. Därför har de ansökt om planbesked. Beslut fattas i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 24 maj.

via Förslag om fler bostäder vid Ösmo Centrum — Nynäshamns kommun