Höga byggkostnader, höga nyproduktionshyror och svår planprocess största hindren för fler bostäder

​Hyresgästföreningen har i en enkätundersökning med 26 deltagande bostadsföretag frågat om de största hindren för nyproduktion av hyresrätter. De vanligaste hindren som företagen anger är byggkostnaderna, att hyrorna i nyproduktionen blir allt för höga för konsumenterna och olika problem med planprocessen.

via Höga byggkostnader, höga nyproduktionshyror och svår planprocess största hindren för fler bostäder — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden