Hyresgästföreningen kritisk till striktare bytesregler

Minskade möjligheter till lägenhetsbyten skulle leda till minskad svarthandel med hyreskontrakt och leda till bättre integration. Det förslaget, och 22 andra, kommer från de allmännyttiga bostadsföretagens samarbetsorganisation Sabo.

via Hyresgästföreningen kritisk till striktare bytesregler — Hem & Hyra