Hyresgästföreningen inleder samarbete med Järvaveckan och The Global Village

​Järvaveckan arrangeras av den ideella föreningen The Global Village och lanserades juni 2017 som en mötesplats för politiker, medborgare och näringsliv. Hyresgästföreningen har valt att ingå samarbete med The Global Village för 2018 och den ömsesidiga ambitionen är ett fördjupat och långsiktigt samarbete kring samhällsutvecklingsfrågor.

via Hyresgästföreningen inleder samarbete med Järvaveckan och The Global Village — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden