Partipolitiskt obunden | Hyresgästföreningen

En fråga som vi ofta får är om Hyresgästföreningen tillhör ett politiskt parti. Svaret är nej. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för Sveriges hyresgäster och våra medlemmar.

Här svarar vi på fler frågor som vi ofta får:
https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/00/11/nyheter-2018/nej-hyresgastforeningen-tillhor-inte-nagot-parti/