Utredning: Kommuners särkrav fördyrar bostadsbyggen — Hem & Hyra #nynpol #hgfnynas #bopol #nynäshamn

Konkurrensen inom bostadsbyggandet är för dålig, vilket leder till dyrare bostäder än i jämförbara länder. En av anledningarna är kommunala särkrav, konstaterar Konkurrensverket.

via Utredning: Kommuners särkrav fördyrar bostadsbyggen — Hem & Hyra