Varför bedrivs inte en mer radikal miljöpolitik? — Fastighetsnytt – Marknad och Samhällsbyggnad

Krönikan är tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer 5, 2018. Under senare år, och inte minst efter sommarens extrema väder, har det publicerats en rad artiklar med budskapet att om vi inte snabbt vidtar radikala åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser så kommer det att få mycket långtgående konsekvenser för människans möjligheter att leva på…

via Varför bedrivs inte en mer radikal miljöpolitik? — Fastighetsnytt – Marknad och Samhällsbyggnad