Hyresgästföreningen satsar på kunskapsutveckling — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden #bopol

Hyresgästföreningen inrättar en ny analys- och utredargrupp bestående av utredare med inriktning mot nationalekonomi, statsvetenskap och statsstödsfrågor inom EU. Den nya utredargruppen ansvarar för Hyresgästföreningens långsiktiga kunskapsförsörjning inom det bostadspolitiska området, med syfte att påverka samhällsdebatt och beslutsfattare i en hyresgästvänlig riktning.

via Hyresgästföreningen satsar på kunskapsutveckling — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden