Bedömning av kostnader och förberedelsetid för extra val — Valmyndigheten

Valmyndigheten har i dag rapporterat till talmannen att kortast möjliga förberedelsetid för att kunna genomföra ett extra val är två och en halv månad efter att en eventuell fjärde statsministeromröstning har genomförts. Den valdag som Valmyndigheten rekommenderar är söndagen den 7 april 2019.

via Bedömning av kostnader och förberedelsetid för extra val — Valmyndigheten