E138 – Frölunda Torg — Pennypodden

Ladda hem som mp3. Mattias, Ida och Daniel sitter på det som förut var David Bagares café och pratar om Frölunda torg. Vi får också lyssna på ett reportage om Frölunda torgs historia. I reportaget medverkar Daniel Ericsson, Lena Forsmark samt David Schongin.

via E138 – Frölunda Torg — Pennypodden