Beslutet om genomlysningen uppskjutet — Nynäshamns kommun

Det politiska beslutet om en genomlysning av den kommunala organisationen, har skjutits upp. Orsaken är att partierna ännu inte har enats om hur det så kallade utredningsdirektivet ska formuleras.

via Beslutet om genomlysningen uppskjutet — Nynäshamns kommun