EU-kommissionen står svarslös inför bostadskrisen — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden #bopol

Kritiken av den svenska bostadspolitiken kvarstår i EU-kommissionens landrapport som publicerades den 27 februari. En rapport som årligen analyserar Sveriges ekonomi och ekonomiska politik. Den är i stora delar lätt att instämma i, men det saknas något i analysen.

via EU-kommissionen står svarslös inför bostadskrisen — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden