Så vill unga vuxna bo — Hyresgästföreningen region Stockholm

Sverige har ett stort behov av nya hem. Runt 800 000 nya hem behövs för att klara bostadsbehovet till 2030. Men hur vill unga vuxa bo i framtiden? Boinstitutet har genomfört en undersökning där 2 989 unga mellan 15-24 år svarade på frågor om deras framtida boende. Undersökningen visar bland annat att fler än hälften…

via Så vill unga vuxna bo — Hyresgästföreningen region Stockholm