Sumpan ingen superkommun för hyresgäster — Hyresgästföreningen region Stockholm

I maj 2017 utsågs Sundbybergs stad för andra gången inom loppet av tre år till Årets superkommun av tidningen Dagens Samhälle. Av motiveringen framgår att ”Det mesta strävar uppåt i Sundbyberg. Invånarantalet, husen och tillväxten.” Men det är inte hela sanningen och trots en byggboom står kommunen inför stora utmaningar när det kommer till bostadsförsörjningen.…

via Sumpan ingen superkommun för hyresgäster — Hyresgästföreningen region Stockholm