Rapportsläpp: Snabba cash eller långsiktiga investeringar? -Renoveras det fram en ny finanskris? — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Välkommen till rapportsläpp och frukostseminarium om fenomenet konceptrenoveringar – en affärsmodell som blivit allt populärare hos privata fastighetsägare som köper miljonprogramsfastigheter i Sverige. Rapporten presenteras på ett seminarium den 7/5 kl 08:30.

via Rapportsläpp: Snabba cash eller långsiktiga investeringar? -Renoveras det fram en ny finanskris? — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden