Ekonomiska utsikter från Hyresgästföreningen: Bostadsbyggandet har nått sin kulmen — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Idag publicerades siffror för nybyggnation av bostäder för helåret 2018. Under året färdigställdes 42 844 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus, 12 032 i småhus och ytterligare 3 495 tillkom genom ombyggnation.

via Ekonomiska utsikter från Hyresgästföreningen: Bostadsbyggandet har nått sin kulmen — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden