Årlig undersökning visar fortsatt stor bostadsbrist i landet — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden #nynäshamn

Idag publicerades Boverkets bostadsmarknadsenkät där samtliga landets kommuner rapporterat in situationen på bostadsmarknaden. Totalt 240 kommuner (83 procent) anger att det råder underskott på bostäder.

via Årlig undersökning visar fortsatt stor bostadsbrist i landet — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden