Färre bostäder med osäker politik? — Fastighetsnytt – Marknad och Samhällsbyggnad #bopol

Artikeln publiceras även i Fastighetsnytt nummer 3, 2019 som utkommer senare den här veckan. Bland mycket annat belyser vi i numret de många osäkerhetsfaktorer som ligger över branschen just nu. En oklar bostadspolitisk inriktning skapar osäkerheter i en bransch som kräver långsiktighet för att investera. Tydligast är turerna kring det statliga investeringsstödet. “Osäkerhet tvingar marknaden…

via Färre bostäder med osäker politik? — Fastighetsnytt – Marknad och Samhällsbyggnad