Så mycket dyrare har elen blivit i din kommun — Hem & Hyra

Elnätsavgifterna fortsätter att rusa, de senaste fem åren har avgifterna stigit 27 procent enligt den årliga Nils Holgersson-undersökningen. Men nya regleringar kan sätta stopp för ständiga prishöjningar.

via Så mycket dyrare har elen blivit i din kommun — Hem & Hyra