Bolund: Vi ska bli fossiloberoende — Nyheter (Ekot)

Lyssna: Per Bolund politikerveckanIdag är det Miljöpartiets dag i Almedalen och språkröret Per Bolund frågades ut i P1. En av frågorna som togs upp med Per Bolund var den om drivmedelsbolaget Preems planer på att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil – en fråga som nu skall behandlas av mark- och miljööverdomstolen.– De ska ju…

via Bolund: Vi ska bli fossiloberoende — Nyheter (Ekot)