Kommentar: Riksbanken har koll på läget — Fastighetsnytt – Marknad och Samhällsbyggnad

Riksbankens beslut att inte röra räntan denna gång var ungefär så väntat som det kan bli. Inte heller fanns det några större tvivel om att man skulle lämna sin prognos oförändrad. Anledningen är enkel, det har inte framkommit några signaler som ger fog till att göra en akut ändring och då är det bättre att…

via Kommentar: Riksbanken har koll på läget — Fastighetsnytt – Marknad och Samhällsbyggnad