Svag ljusning på bomarknaden för funktionshindrade — Hem & Hyra #nynäshamn

Bostadsbristen fortsätter vara att stort hinder för självständighet för funktionshindrade. I siffror från Boverket finns en klen tröst: 8 färre kommuner redovisar brist på boende i år jämfört med förra året.

via Svag ljusning på bomarknaden för funktionshindrade — Hem & Hyra