”Förvånansvärt få flyttade på grund av renoveringen” — Hem & Hyra

Av hyresgäster som flyttar vid renovering gör en fjärdedel det på grund av själva renoveringen. De övriga flyttar av rent privata skäl. Det visar en pilotstudie från Chalmers.

via ”Förvånansvärt få flyttade på grund av renoveringen” — Hem & Hyra