​Statlig medfinansiering av bostadsbyggande är avgörande för samhällets förmåga att tillgodose allas behov av bra och hållbara bostäder — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

När staten drog sig tillbaka från finansieringen fick det inte bara konsekvenser för byggherrar. Även kommunernas vilja att planlägga mark och låta det allmännyttiga bostadsföretaget bygga minskades när staten inte längre bidrog med finansiering. Vi ser därför att behovet av statlig medfinansiering är avgörande för att bostadsförsörjningen ska kunna komma på fötter igen.

via ​Statlig medfinansiering av bostadsbyggande är avgörande för samhällets förmåga att tillgodose allas behov av bra och hållbara bostäder — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden