Radiointervju om den globala bostadskrisen

En radiointervju av BBC Word News där International Union of Tenants, IUT, medverkar och diskuterar den globala bostadskrisen.

En fråga som skapar oro hos politiker runt om i världen är en ökande brist av bostäder i storstäder till rimliga priser. Bostadsdebatten inkluderar även diskussion om att bostäder inte behandlas som en mänsklig rättighet utan snarare som vilken vara som helst på den globala marknaden.

Under kommande månad ska FN:s World Urban Forum diskutera den växande urbaniseringen och pressen som den medför på städers infrastruktur och bostäder. Stadsplanerare runt om i världen ställer sig frågan: kan stora städer erbjuda boende till överkomliga priser?

I ett klipp från BBC World News diskuterar journalisten Paul Henley tillsammans med en expertpanel, däribland Barbara Steenbergen från IUT, de stora utmaningarna som lokala myndigheter och stadsbor världen runt står inför och kommer med förslag på lösningar.

Se artikeln från IUT här.

Lyssna på radiointervjun från BBC World News (på engelska) här.

Vid frågor kontakta Annika Wahlberg, Generalsekreterare på IUT.