Bostadsmarknadsenkäten 2020 — null

Bostadsmarknadsenkäten 2020 Varje år besvarar länets kommuner Bostadsmarknadsenkäten. Syftet med enkäten är att få en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt att bidra med underlag för bedöm­ningar av kommande utveckling. Under 2020 är det möjligt att bygga 22 000 bostäder. För 2021 pekar siffrorna på 24 000 möjliga bostäder.…

via Bostadsmarknadsenkäten 2020 — null