Kategoriarkiv: AB Nynäshamnsbostäder

2018-02-14 | Nynäshamns kommunfullmäktige möte via YouTube #hgfnynas #nynpol #svpol

http://www.bostadspolitiken.nu/category/2018-02-14/

2018-01-10 | Nynäshamns kommunfullmäktige möte via YouTube #hgfnynas #nynpol #svpol

http://www.bostadspolitiken.nu/category/2018-01-10/

​Vilka Kommer ha råd att bo i Nynäshamn framöver? Endast miljonärer?

Publicerad Nynäshamns Posten 

Straxt före midsommar yttrade vi oss över detaljplan för Kullsta 2. 
Efter att ha tagit del av inkomna yttranden och med häpnad läst dessa en häpnad som efter hand övergick till förskräckelse ser vi en framtid framför oss där enbart mycket ekonomiskt starka kommer ha råd att bo i Nynäshamn.

Idag kostar en nyproducerade en hyreslägenhet på två rum o kök ca. 10.000 kronor/månaden i hyra. Betänk att fastighetsägarna kräver tre gånger månadshyran i månadsinkomst, för att man ska få flytta in.

Den princip som varit fram tills nu har Nynäshamn kommun tillåtit byggnationer på max 3-4 våningar och då med affärslokaler. Vi vet och alla i branschen vet att det svårt eller näst intill omöjligt att få ekvationen att gå ihop om man bygger fastigheter under fem våningar.

Vi ser därför väldigt positivt på att Nynäshamns kommun är redo att låta uppföra ett 8 våningar högt punkthus. Ett trendbrott som skulle kunna medföra att även människor som inte är miljonärer skulle kunna har råd att bo i ett nyproducerat hyreshus.

När vi läser de inkomna synpunkterna undrar vi hur somliga vill att det skall se ut i ett framtida Nynäshamn. Strävar man efter att skapa ett nytt Saltsjöbaden?

Det finns politiska företrädare som ivrar stark för att det skall byggas maximalt 4-5 våningar. Hur tänker dom då?

Om vi och våra barn skall ha råd att bo kvar i Nynäshamn måste våra folkvalda politiker tillåta byggnationer som högre än fem våningar.  Länsstyrelsen den myndighet som har till uppgift skydda och bevaka bland annat våra kulturvärden har inga invändningar mot hus högre än fem våningar.

Bygger man på ett kostnadshämmande sätt oavsett av upplåtelseform är det stor risk att Nynäshamn i framtiden hamnar i samma prekära sits som Vaxholm. En kommun som idag har problem att få folk till samhällstjänster som till exempel skola och hemtjänst eftersom det ska utföra jobbet inte har råd att bo i den kommun där jobbet finns.

När det gäller krav på affärslokaler i samband med nyproduktion av lägenheter är det binda en kvarnsten runt halsen både på fastighetsägare och hyresgästerna.

Idag finns en hel del tomma lokaler. Lokaler vars kostnader måste betalas av fastighetsägaren som i sin tur får sina inkomster från hyresgästerna i huset.

Vi anser att lägger kommunen en extra och onödig börda på bostadshyresgästerna när kräver lokaler  till högre hyror.

Så tänk om! Bygg för framtiden! Bygg på höjden!

Hyresgästföreningen Nynäshamn

Kommentar av AB Nynäshamnsbostäder köp av tomt vid Telegrafen, Nynäshamn

Vi har idag mot tagit beskedet om att AB Nynäshamnsbostäder köpt Riksbyggens tomt vid Telegrafen i Nynäshamn där, vilken är granne med en av dessa nybyggda fastigheter.

Ordförande Jonas Carlsson säger:

– Det är trevligt att kunna se ett litet hopp för en framtid för Nynäshamnsbostäder. Det är bara att hoppas kommunen tillåter att bygga på höjden så hyrorna blir rimliga.

Hyresgästföreningen Nynäshamn

Var rädd om allmännyttan #Nynäshamn2014

Under debatten om förslaget att ombilda 83 hyresradhus i kvarteret Ribban till bostadsrätter på senaste fullmäktige, uttalade sig Centerpartiet för en ombildning.

Dessutom förklarade man sig vara av åsikten att alla allmännyttiga radhus i Nynäshamn bör säljas ut: att behålla dem skulle nämligen inte vara ”förvaltningseffektivt”. Det här uttalandet gör oss i Hyresgästföreningen Nynäshamn oroliga. Vi undrar vad som kommer hända med allmännyttan om Centerpartiet får fortsatt inflytande över politiken? Redan idag är det brist på hyreslägenheter i Nynäshamn, och stora sådana är inget undantag. Barnfamiljerna slåss om de få fyror och femmor som finns och trångboddheten ökar. Att sälja ut de drygt 200 hyresradhus som finns i kommunen, skulle vara att göra situationen svårare för de familjer som inte vill eller kan köpa en större bostad. Nynäshamnsbostäder bostadsbestånd har minskat rejält senaste året, i januari såldes 600 lägenheter till privata bostadsföretag, och nu är det alltså tal om att ombilda ytterligare 83 bostäder. Vi tycker det räcker nu och säger absolut stopp till att ombilda kommunens hyresradhus.

 

Hyresgästföreningen Nynäshamn

 

Resultatet av bostadspolitiken senaste fyra år! #Nynäshamn2014 #Flerhem #hgfnynas

image

Nynäshamns kommunfullmäktige 2014-09-15

Då är det dags för en ny slakt av AB Nynäshamnsbostäder, på kommunfullmäktige här kan du läsa handlingarna.

2014-09-15-Kommunfullmäktige-kungörelse.pdf

Rumba by night 22 augusti

Folkfesten på Nickstahöjden!
Välkomna unga som gamla till en kväll, då det bjuds på uppträdanden, band, ”prova p唝 o grillning

Program
Musik o uppträdanden av lokala förmågor
F.d proffsboxerskan Åsa Sandell, (SM o EM-titel) låter er prova på boxning o berättar om sina erfarenheter i ringen.
Passa på att prova Capoeira, en dans/kampsport
Hyresgästföreningen o NYBO finns på plats
Grillning

Tid: 17-22
Plats: Backlura fotbollsplan
Ett arrangemang i samverkan mellan Fritidsgårdar, Alla Kan i Nynäshamn, Hyresgästföreningen och Nynäshamsbostäder

Minskad valfrihet när kommunen säljer ut hyresrätter

Nynäshamnsbostäder vill sälja ut 83 av de 130 radhus med hyresrätt som finns i Nynäshamn. Beslutet om utförsäljningen som innebär ombildning till bostadsrätter, gör att valfriheten minskar för hyresgästerna i Nynäshamn.

Vi har alla olika behov och efterfrågar olika saker i vårt boende. Hyresrätten är en bra och trygg boendeform som passar i alla skeden i livet. Det kan vara när man som ung vill flytta hemifrån till sin första egna bostad eller när man som pensionär vill flytta från sin villa. Det kan vara när man som småbarnsförälder försöker få vardagspusslet att gå ihop utan att behöva tänka på egna renoveringar. Det kan vara när man får ett tillfälligt arbete på annan ort och behöver ett hem för en kortare tid eller när man väljer ett modernt, flexibelt och bekymmerlöst boende. Därför behövs det en blandning av lägenhetstyper i hyresrättsbeståndet. Det behövs små och stora hyresrätter och det behövs hyresrätter både i flerbostadshus och i radhus.

Nynäshamn är en expansiv kommun som växer och utvecklas. För en social och ekonomisk hållbar utveckling krävs att politikerna ser till att det finns goda bostäder till rimlig kostnad för alla invånare.

Vi anser att kommunen även i framtiden måste kunna erbjuda olika former av hyresrätter till en rimlig hyra. Därför är det olyckligt om politikerna beslutar att ombilda en majoritet av de billigare radhusen med hyresrätt som idag finns i Nynäshamns stad. Invånarna i Nynäshamn måste även fortsättningsvis ha möjlighet välja lägenhetstyp, oavsett om man äger boendet själv eller vill bo i hyresrätt.

Hyresgästföreningen Nynäshamn

Nynäshamn har länets högsta fjärrvärmepris

Hyresgästföreningen, SABO, HSB, Riksbyggen och Fastighetsägarna kartlägger varje år avgifter och taxor för flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Resultatet redovisas i Nils Holgerssonrapporten.

Stockholms län är det tredje dyraste länet när det gäller priset på fjärrvärme. Fjärrvärmepriset har i genomsnitt höjts med 1,4 procent i länets kommuner från årsskiftet. Värmdö var den kommun i länet med störst prisökning.

Nynäshamn har länets högsta fjärrvärmepris (977 kr), följt av Nykvarn (976 kr) och Värmdö (974 kr). Botkyrka, Huddinge och Salem (samtliga 819 kr) har länets lägsta fjärrvärmepris. Beloppen avser kr per lägenhet och månad.

Källa: www.dittlivsboende.se