Kategoriarkiv: Hyresgästföreningens Riksförbund

Sju av tio bland allmänheten är negativa till marknadshyror. Endast en av tio är positivt inställda till marknadshyror och inte i något av riksdagspartiernas väljargrupper finns det stöd för marknadshyror. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Hyresgästföreningen.

via ​Väljarna ratar marknadshyror — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Partipolitiskt obunden | Hyresgästföreningen

En fråga som vi ofta får är om Hyresgästföreningen tillhör ett politiskt parti. Svaret är nej. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för Sveriges hyresgäster och våra medlemmar.

Här svarar vi på fler frågor som vi ofta får:
https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/00/11/nyheter-2018/nej-hyresgastforeningen-tillhor-inte-nagot-parti/

Hyreskommissionen i sin slutrapport: Skattereform för hyresrätten och nystart för förhandlingssystemet — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

”Om hyresrätten inte ska bli en boendeform för bara resurssvaga människor måste hyresrättens villkor förbättras och upplåtelseformen utvecklas.” Det säger Stefan Attefall, ordförande för Hyreskommissionen, när kommissionens presenterade sin slutrapport på tisdagen.

via Hyreskommissionen i sin slutrapport: Skattereform för hyresrätten och nystart för förhandlingssystemet — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

​Hyresgästföreningen välkomnar Hyreskommissionens reformförslag — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Hyresgästföreningen välkomnar Hyreskommissionens förslag på skattereform för bostäder och en nystart för förhandlingssystemet för hyresmarknaden.

via ​Hyresgästföreningen välkomnar Hyreskommissionens reformförslag — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Hyresgästföreningen vill se en ny bostadspolitik — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Bostad 2030 har tagit fram en gedigen reformagenda konstaterar Hyresgästföreningen när delegationen i dag presenterar sitt slutbetänkande. Vi har nu fått ett förslag som är intressant för oss att noga överväga. Det är dags för en ny bostadspolitik om alla ska ha rätt till ett tryggt boende.

via Hyresgästföreningen vill se en ny bostadspolitik — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Hyresrätter som motor för byggande | Hyresgästföreningen #nypol

Oavsett om du bor i en stor, mellanstor eller mindre stad kommer din hyra att bli dyrare om marknadshyror införs. Här får du veta hur mycket mer du skulle behöva betala i månaden:

https://www.hyresgastforeningen.se/bostadspolitik/rapporter/hyresratter-som-motor-for-byggande/

Dyrare hyror i hela Sverige om marknadshyror införs | Hyresgästföreningen #nypol

Oavsett om du bor i en stor, mellanstor eller mindre stad kommer din hyra att bli dyrare om marknadshyror införs. Här får du veta hur mycket mer du skulle behöva betala i månaden:

https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/00/11/nyheter-2018/dyrare-hyror-i-hela-sverige-om-marknadshyror-infors/

Bra ambitioner (MP) men gärna fler skarpa förslag för fler bostäder — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder ser fler bra ambitioner i Miljöpartiets bostadspolitiska förslag, men efterfrågar förutom investeringsstödet ett större statligt ansvar för bostadsfinansieringen.

via ​Bra ambitioner (MP) men gärna fler skarpa förslag för fler bostäder — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Halva inkomsten till hyran | Hyresgästföreningen

Att behöva lägga halva sin inkomst på hyran är tyvärr inte ovanligt idag. En ny rapport från Hyresgästföreningen visar att västsvenska hyresgäster i snitt lägger 52 procent av sin inkomst på hyran. Vad kan göras för att få ner boendekostnaderna? Läs mer här:

https://www.hyresgastforeningen.se/bostadspolitik/rapporter/halva-inkomsten-till-hyran/

Till Patrik Isestad, Nynäshamns kommun #NYNÄSHAMN #BOPOL #NYNPOL #HGFNYNAS

Till Dig som valts att ta ansvar för utvecklingen i Din kommun

Under två dagar har Hyresgästföreningen haft förbundsstämma i Malmö. Hyresgäster från hela landet har varit samlade och diskuterat hyresgäst- och boendefrågor. Oavsett varifrån vi kommer i landet kan vi med oro konstatera en utveckling där samhällen glider isär och ojämlikheten ökar.

Det gäller inte bara inom boendet, men i hur vi bor speglas utvecklingen tydligt – och rätten till ett hem är avgörande för både människors och samhällets utveckling.

Bristen på bostäder leder till stor konkurrens om de bostäder som finns att tillgå.

  • Många unga vuxna bor kvar hemma trots att både de och föräldrarna inget hellre vill än att de ska kunna börja ett vuxenliv och få ett eget hem
  • Många bor otryggt i andra- eller tredje hand till skyhöga hyror
  • I bostadsbristens spår drivs det på för ännu högre hyror och hyresgästers gemensamma förhandlingsrätt ifrågasätts
  • Nybyggda lägenheter är så dyra att de inte kan efterfrågas av de som bäst behöver dem, varken de som saknar bostad eller bor trångt eller med bristande tillgänglighet
  • Renoveringar leder till hyreshöjningar som tvingar många att flytta
  • Vi bor allt mer segregerat

Utvecklingen på bostadsmarknaden är frukten av att politiken under mer än två decennier lämnat walkover till marknaden. Men marknadens aktörers främsta uppgift är att bygga kapital, inte bostäder. Det är redan övertid – politiken måste in i matchen om hur vi ska bygga våra bostäder och samhällen.
Som kommunpolitiker har Du stort ansvar och många verktyg:

  • Kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen och måste se till att det finns mark och planer för bostadsbyggandet. Stadsdelar behöver planeras och kompletteras för att skapa förutsättningar för ett mer integrerat boende med blandade boende- och upplåtelseformer. Hyresrätter behövs i alla stadsdelar.
  • Skapa gynnsamma mark- och exploateringsvillkor för byggandet av hyresrätter. Belasta inte byggprojekt med kostnader som tidigare självklart belastade kommunen. Använd tomträtt i stället för att sälja mark till högstbjudande.
  • Ge uppdrag till det allmännyttiga bostadsbolaget att vara föredöme som byggherre och förvaltare. Företag som bygger för de behov som finns och för alla typer av hushåll. Som agerar för en hållbar utveckling både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Ger hyresgästerna ett starkt inflytande över sitt boende. Och låt företagets resurser stanna i företaget. De ska inte föras över till andra kommunala verksamheter.
  • Planera staden på ett sätt som bidrar till att binda samman stadens delar och motverkar boendesegregation. Förutsättningarna vad gäller skola, vård, omsorg samt annan offentlig och kommersiell service skiljer sig ofta väsentligt mellan olika stadsdelar och bostadsområden. Kommunen har ett ansvar för en resursfördelning som bidrar till integration och mer jämlika levnadsförhållanden.

Hyresgästföreningen är en stark kraft med stor lokal kännedom och brett medlemsengagemang.

Vi både kan och vill spela en viktig roll som samarbetspart. Ta vara på den kraften och ta ansvar för en aktiv bostadspolitik i din kommun.

Hyresgästföreningens Förbundsstämma, Malmö den 17 juni 2018

​Hyresgästföreningen välkomnar de slutsatser och förslag som Hyreskommissionen nu presenterat på debattplats i Dagens Nyheter. Förbundsordförande Marie Linder upprepar därför sin inbjudan om en träff med övriga parter på hyresbostadsmarknaden för ett samtal om förslagen från Hyreskommissionen.

via Hyreskommissionen korrigerar verklighetsbilden — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden