Kategoriarkiv: Hyresgästföreningens Riksförbund

Hyresgästföreningen inleder samarbete med Järvaveckan och The Global Village

​Järvaveckan arrangeras av den ideella föreningen The Global Village och lanserades juni 2017 som en mötesplats för politiker, medborgare och näringsliv. Hyresgästföreningen har valt att ingå samarbete med The Global Village för 2018 och den ömsesidiga ambitionen är ett fördjupat och långsiktigt samarbete kring samhällsutvecklingsfrågor.

via Hyresgästföreningen inleder samarbete med Järvaveckan och The Global Village — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Ta bort bytesrätten är fel väg att gå

Idag presenterar åtta VD-ar för allmännyttiga bostadsföretag förslag för att åstadkomma mer integrerad bostadsmarknad. -I tider av enorm bostadsbrist är hyresgäster och bostadslösa som mest utsatta. Därför är att bygga nya hyresrätter med rimliga hyror både den första, andra och tredje viktigaste åtgärden för att få ett mer integrerat boende, säger Marie Linder ordförande Hyresgästföreningen

via Ta bort bytesrätten är fel väg att gå — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Bostadsförsörjningsutredningens förslag ger nödvändiga verktyg

​Utredningen om kommunal planering för bostäder har idag lämnat sitt slutbetänkande. Där föreslås en ny bostadsförsörjningslag där kommunerna tillsammans med regionerna och Boverket ska identifiera nuvarande och kommande bostadsbehov. – Ett stort steg framåt för alla som vill lösa bostadsbristen i Sverige, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen och expert i utredningen.

via Bostadsförsörjningsutredningens förslag ger nödvändiga verktyg — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Rikspolitiken behöver ta större ansvar för bostadspolitiken

​Idag presenterar SCB siffror för 2017 års byggande. Antalet färdigställda bostäder i nyproduktion uppgår till 48 227. -Om vi har ett behov av att det byggs 80 000 nya bostäder per år och marknaden endast förmår leverera lite drygt hälften när konjunkturen är på topp, då har vi problem, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

via Rikspolitiken behöver ta större ansvar för bostadspolitiken — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Höga byggkostnader, höga nyproduktionshyror och svår planprocess största hindren för fler bostäder

​Hyresgästföreningen har i en enkätundersökning med 26 deltagande bostadsföretag frågat om de största hindren för nyproduktion av hyresrätter. De vanligaste hindren som företagen anger är byggkostnaderna, att hyrorna i nyproduktionen blir allt för höga för konsumenterna och olika problem med planprocessen.

via Höga byggkostnader, höga nyproduktionshyror och svår planprocess största hindren för fler bostäder — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Få bostadssatsningar i regeringens budgetförslag

​Som väntat är det få bostadssatsningar i den tilläggsbudget som regeringen presenterar. Länsstyrelserna tilldelas 15 miljoner för att minska handläggningstiderna för investeringsstödet för hyresrätter och solcellstödet utökas med 170 miljoner. 32 fler ord

via Få bostadssatsningar i regeringens budgetförslag — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Hyresgästföreningen under Almedalsveckan 2018

Hyresgästföreningen kommer vara på plats i Visby under Almedalsveckan. Här är vår närvarande experter. Våra experter bidrar naturligtvis även med sin kunskap och erfarenheter i andras arrangemang eller ses för enskilda möten. Du når dem direkt via deras kontaktuppgifter nedan eller via presstjänsten.

via Hyresgästföreningen under Almedalsveckan 2018 — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Allas rätt till ett tryggt hem – vad krävs för att det ska bli verklighet? #nynpol

Tid 10 april kl 19:00

Plats Församlingshemmet, Hamngatan 6, Nynäshamn

Gäst Marie Linder ordförande Hyresgästföreningens Riksförbund

Arrangör Tankesmedjan Nynäshamn

Foto Hyresgästföreningen

Vart är vi på väg? – Bostadskongress 20 april – Live från Uppsala

Vi kommer visa sändningen från Bostadskongress i Uppsala på expeditionen Backluravägen 29A live från kl 09:00.

Välkommen till en spännande dag kring en av samhällets största frågor – människors hem! Vi reser ut i bostadslandskapet i Sverige och Europa, tillsammans med politiker, forskare, bostadsbolag och företrädare för hyresgästerna själva. Resan bjuder på spännande idéer och engagerande debatter.

På spåret-vinnaren Ellinor Persson guidar oss runt i bostadslandskapet, med fokus på hyresrätten som människors hem. Resan tar oss genom Sverige och hela vägen ut i Europa. Vi stannar till vid problemen – men framförallt vid lösningarna.

Medpassagerare

Med oss på resan har vi medverkande från Wien, en stad där man tacklat bostadsutmaningarna på ett kreativt sätt; Hans Eek, ETC Bygg; Stefan Attefall, f d bostadsminister och ordförande i Hyreskommissionen; Amanda Agestav, KD; Mohamad Hassan, L; Erika P Björkdahl, IFF; Simon Granit, Knivstabostäder; Nooshi Dagostar, V; Erik Pelling, S; Åse Richard, kulturgeograf och bostadsforskare; Martin Grander, Malmö universitet; Per Sandberg, Föreningen Sveriges socialchefer; Anders Teljebäck, S; Stefan Sandberg, Uppsalahem; Chris Österlund, Botkyrkabyggen; Lisa Pelling, Arena idé; Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen med flera.

Programi stora drag

Fika från 08.30

9.00 Första destinationen: Renovering
Kan man renovera så att människor har råd att bo kvar? Lyckat exempel från Knivsta, paneldebatt.

10.00 Andra destinationen: Vad händer med dem som inte har råd att bo kvar?

Vissa renoveringar leder till så stora hyreshöjningar att människor inte har råd att bo kvar. Vad händer med dem? Och vad innebär det för samhället?

11.00 Tredje destinationen: Utförsäljning
Ska alla ha råd att bo – och vems ansvar är det egentligen? Många allmännyttiga bolag väljer att sälja delar av sitt bestånd. Vem tar då ansvar för ”den allmänna nyttan”?

12.00 Paus

13.00 Fjärde destinationen: Framtiden

Ska alla ha råd att bo i framtiden också? Hur kan ett samhälle med rätt till hyresrätt för alla se ut? Medverkande från Wien berättar om hur man valt att lösa bostadsutmaningen där.
Kan vi bygga billigt och hållbart i framtiden? ETC Bygg bjuder på sin vision.

15.00 Kaffe och mingel

Varmt välkomna att delta, inspireras och engageras!

Hyresgästföreningen Nynäshamn

Hyresgästföreningen välkomnar nya skatteregler för företagssektorn

Idag presenterade regeringen förslag på nya skatteregler för företagssektorn rörande bland annat ränteavdragen. -Det förslag som finansministern presenterade idag visar att regeringen har lyssnat och tagit till sig av kritiken, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

via Hyresgästföreningen välkomnar nya skatteregler för företagssektorn — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Hyresgästföreningen: påbyggnadsbonusen i investeringsstödet kan leda till fler bostäder

Regeringen meddelade nu ikväll att både den högsta tillåtna normhyran och stödnivåerna i investeringsstödet kommer att förändras från och med 1 maj, för att öka intresset för stödet i storstadsområdena. Dessutom införs en särskild ”påbyggnadsbonus”. Det är förändringar som kan leda till större intresse för stödet och därmed fler bostäder.

via Hyresgästföreningen: påbyggnadsbonusen i investeringsstödet kan leda till fler bostäder — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

EU-kommissionens rapport pekar på vikten av hyresrätter

​EU-kommissionen publicerar sin årliga landrapport för Sverige. Återigen tas bostadspolitiken upp som en viktig fråga. Precis som tidigare år poängterar kommissionen att kommunerna har ett stort ansvar för den lokala bostadsförsörjningen och behöver göra mycket mer. De menar att även staten kan göra mer, till exempel genom infrastruktursatsningar. De kritiserar även den förda politiken.

via EU-kommissionens rapport pekar på vikten av hyresrätter — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden