Kategoriarkiv: Hyresgästföreningens Riksförbund

Hyresgästföreningen: påbyggnadsbonusen i investeringsstödet kan leda till fler bostäder

Regeringen meddelade nu ikväll att både den högsta tillåtna normhyran och stödnivåerna i investeringsstödet kommer att förändras från och med 1 maj, för att öka intresset för stödet i storstadsområdena. Dessutom införs en särskild ”påbyggnadsbonus”. Det är förändringar som kan leda till större intresse för stödet och därmed fler bostäder.

via Hyresgästföreningen: påbyggnadsbonusen i investeringsstödet kan leda till fler bostäder — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

EU-kommissionens rapport pekar på vikten av hyresrätter

​EU-kommissionen publicerar sin årliga landrapport för Sverige. Återigen tas bostadspolitiken upp som en viktig fråga. Precis som tidigare år poängterar kommissionen att kommunerna har ett stort ansvar för den lokala bostadsförsörjningen och behöver göra mycket mer. De menar att även staten kan göra mer, till exempel genom infrastruktursatsningar. De kritiserar även den förda politiken.

via EU-kommissionens rapport pekar på vikten av hyresrätter — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Hyresgästföreningen kommenterar Boverkets siffror om byggandet: Staten bör ta över delar av risken

​Boverket har analyserat 2017 års byggande. De senaste årens stadiga ökning av antalet påbörjade bostäder har alltså planat ut och byggloven för flerbostadshus sjunker. – Det är snart 25 år sedan dåvarande regeringen skiftade finansieringsansvaret för bostadsbyggandet från staten till hushållen. Tyvärr är resultatet undermåligt, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

via Hyresgästföreningen kommenterar Boverkets siffror om byggandet: Staten bör ta över delar av risken — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Fyra universitetsuppsatser om bostadsfrågor får stipendium av Hyresgästföreningen

​Hyresgästföreningen premierar varje år studenter som har skrivit intressanta bostadsrelaterade uppsatser på universitetsnivå. Årets uppsatser behandlar bostadssegregationens påverkan på integrering på arbetsmarknaden, statistisk avbildning av bostadspolitiska diskursen i media, bostadssegregationens påverkan på politiskt deltagande och diskriminering i samband med lägenhetsuthyrning via Airbnb.

via Fyra universitetsuppsatser om bostadsfrågor får stipendium av Hyresgästföreningen — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Kolla in tweeten av @hyresgasterna:

Innovativa lösningar ska minska bostadssegregationen #hgfnynas

​Hyresgäster, allmännyttan och forskningen går nu samman för att ytterligare fokusera på frågor kring ökad sysselsättning, bättre skolresultat, trygghet och stärkt samhällsservice. Med stöd från Vinnova ska Allmännyttans innovationslabb utforma metoder och verktyg för bostadsbolag som vill bidra till en positiv samhällsutveckling inom dessa områden.

via Innovativa lösningar ska minska bostadssegregationen — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Hyresgästföreningen initierar oberoende bostadsdelegation #bopol

Det råder bostadsbrist i stora delar av landet och situationen i de större städerna börjar närma sig kritiska nivåer. Sverige behöver en ny bostadspolitik. -För köpstarka finns det två alternativ, bostadsrätt eller dyr nyproduktion, men det finns inget alternativ för normalinkomsttagare, trots ett relativt högt bostadsbyggande, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

via Hyresgästföreningen initierar oberoende bostadsdelegation — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Nils Holgersson-rapporten 2017: Stora skillnader mellan… – Hyresgästföreningen

Nils Holgersson-rapporten 2017: Stora skillnader mellan kommunernas taxor och avgifter

http://www.mynewsdesk.com/se/hyresgastforeningen/pressreleases/nils-holgersson-rapporten-2017-stora-skillnader-mellan-kommunernas-taxor-och-avgifter-2233636