Moderaternas förslag om införande av marknadshyror gör det svårare… – Hyresgästföreningen

http://www.mynewsdesk.com/se/hyresgastforeningen/pressreleases/moderaternas-foerslag-om-infoerande-av-marknadshyror-goer-det-svaarara-foer-unga-flytta-hemifraan-2216238

E113 – PATRIK HÖSTMAD (OM BULLER I STADEN)

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F346139072&visual=true&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Lyssna på avsnitt 113 som mp3, Itunes eller Soundcloud. Vi är kvar på Chalmers och pratar med Patrik Höstmad (docent i teknisk akustik och utbildningsområdesledare för arkitektur och samhällsbyggnad). Vi pratar om ljud i allmänhet och buller i synnerhet, hur ljud påverkar oss och hur vi kan använda det vi vet om ljud för att […]

via E113 – Patrik Höstmad (om buller i staden) — Pennypodden

2017-09-30 | Nynäshamns kommunfullmäktige möte via YouTube #hgfnynas #nynpol #svpol

http://www.bostadspolitiken.nu/category/2017-09-30/

Mattias och Daniel har tagit sig till Chalmers och pratar där med Bostadsbolagets VD Kicki Björklund

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F343909816&visual=true&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false

Lyssna på avsnitt 112 som mp3, Itunes eller Soundcloud. Mattias och Daniel har tagit sig till Chalmers och pratar där med Bostadsbolagets VD Kicki Björklund. Det som kommer upp i programmet är bl.a. vad som skiljer allmännyttan från privata fastighetsägare, varför det är så dyrt att bygga nytt, om det går att renovera hyreslägenheter utan att höja hyran och vad som egentligen […]

via E112 – Kicki Björklund (vd Bostadsbolaget i Göteborg) — Pennypodden

Nya bostäder i utvecklingsorten Segersäng #nynpol #segersäng #nynäshamn #hgfnynas

Stockholmsregionen präglas av bostadsbrist och behovet av nya bostäder ökar samtidigt som bostadsbyggandet nått sin topp och ser ut att minska framöver. På senare tid har också andelen hyresrätter i regionen minskat kraftigt, bland annat på grund av en prioritering av det ägda
boendet vid nyproduktion. Detta ger en mycket oroande bild av utvecklingen i Stockholmsregionen som på olika sätt drabbar både individ och samhälle.

Situationen är nu sådan att det troligen inte räcker med förtätning eller nya mindre bostadsområden för att vi ska kunna bygga bort bostadsbristen. Det krävs att samhället tar ett större grepp om bostadsbyggandet.

Regeringens samordnare av uppdraget att hitta områden där nya stadsdelar, tätorter och städer kan växa fram har identifierat två sådana områden i Stockholmsregionen. Ett av dessa är Segersäng i Nynäshamns kommun. Där skulle 7 000-10 000 nya bostäder kunna byggas. För att detta ska bli verklighet behöver kommunen bland annat hjälp med en ny väg med anslutning till riksväg 73. På sikt behövs också en utbyggnad av Nynäsbanan. Nynäshamns kommun ska ingå avtal med bland andra staten om utvecklingen av Segersäng.

Med tanke på Nynäshamns kommuns befolkningsstorlek; ca 27 000 personer, så skulle en utveckling av Segersäng i den storleksordning som här föreslås innebära en stor utmaning för kommunen. Men också stora möjligheter.

Hyresgästföreningen är positiv till 7 000-10 000 nya bostäder i utvecklingsorten Segersäng. Vi menar att det är angeläget att det byggs samhällen, inte bara bostäder och den kommande utvecklingen av Segersäng ser ut att bli ett bra exempel på detta. Mot bakgrund av den allt lägre andelen hyresrätter i Stockholmsregionen och hyresrättens betydelse för en väl fungerande arbetsmarknad, utgår Hyresgästföreningen ifrån att en stor andel av de nya bostäderna i Segersäng blir hyresrätter och att detta med fördel kan framgå av det eller de avtal som Nynäshamns kommun tecknar om Segersäng.

Det handlar dock inte bara om att bygga nya bostäder utan om att bygga samhälle. I planeringen måste bland annat infrastruktur, kollektivtrafik och närservice finnas med. De som kan och förstår behovet bäst är de människor som bor eller ska bo där.

Hyresgästföreningen vill vara med och bidra till att utvecklingen av Segersäng blir verklighet och är beredd att samverka med Nynäshamns kommuns politiska ledning i detta arbete.

Jonas Carlsson, ordförande Hyresgästföreningen Nynäshamn

Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm

Pennypodden

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F341779858&color=%23ff5500&%3Bauto_play=false&%3Bhide_related=false&%3Bshow_comments=true&%3Bshow_user=true&%3Bshow_reposts=false&%3Bvisual=true

Lyssna på avsnitt 111 som mp3, Itunes eller Soundcloud. Före sommaren hängde Mattias och Daniel på socialdemokraternas kongress och gjorde en del intervjuer. Nu kommer den sista – ett samtal med Johan Löfstrand (socialdemokraternas bostadspolitiske talesperson) och Marie Linder (Hyresgästföreningens förbundsordförande) om nybyggnation, renovräkning och hyresrättens framtid.

via E111 – Johan Löfstrand (s) och Marie Linder (Hyresgästföreningen) — Pennypodden