Hyresgästföreningen går in i trepartssamtal — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden #bopol

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och Fastighetsägarna Sverige bjöd i juni in Hyresgästföreningen till samtal om hur parterna tillsammans ska utveckla det svenska hyressättningssystemet på ett långsiktigt hållbart sätt. Nu är parterna överens om inriktningen på arbetet och vilka arbetsfält det kommer beröra.

via Hyresgästföreningen går in i trepartssamtal — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden