170 000 fattiga pensionärer går miste om bostadstillägg — Hem & Hyra

Var fjärde fattig pensionär som har rätt till bostadstillägg snuvas på pengarna. Nu föreslår Riksrevisionen att regeringen ändrar reglerna så att fler äldre får del av förmånen. Så här söker du!

via 170 000 fattiga pensionärer går miste om bostadstillägg — Hem & Hyra