Nynäshamns kommun med i migrationsprojekt — Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun är en av två kommuner i länet som ska delta i ett projekt som Migrationsverket håller i. Syftet med projektet är att höja samhällets beredskap vid en ny kraftig ökning av asylsökande och migranter.

via Nynäshamns kommun med i migrationsprojekt — Nynäshamns kommun