Fördelning av nyanlända mellan kommunerna i Stockholms län 2020 — null

Fördelning av nyanlända mellan kommunerna i Stockholms län 2020 Nästa år kommer Migrationsverket att anvisa 2 208 nyanlända personer till Stockholms län, det beslutade regeringen i början av oktober då de så kallade länstalen fastställdes. Länsstyrelsen har nu fattat beslut om hur fördelningen kommer att ske mellan länets kommuner. I Sverige ska totalt 7 100…

via Fördelning av nyanlända mellan kommunerna i Stockholms län 2020 — null