10:20 – 10:35 Construction Management – ett lönsamt alternativ för ökad konkurrens i byggbranschen #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

CM  – Effektivt byggande som ökar konkurrensen och minskar byggkostnaderna

Många kommuner står inför stora upprustningar av exempelvis skolbyggnader och simhallar. Att få ihop ekonomin och att kunna påverka tidsplanen i dessa projekt är a och o. Att genomföra projekten i Construction Management (CM) är ett sätt att bygga effektivt och ökar konkurrensen genom att varje del i projektet upphandlas var för sig, samtidigt som det öppnar för mindre aktörer så minskar byggkostnaden också.

Det finns flera kända CM-projekt såsom Centralstationen i Stockholm, Fotografiska museet. Likaså flera skolor, bostadshus och gallerior har byggts med CM.

CM är särskilt fördelaktigt vid komplexa projekt där förutsättningarna ändras under projektets gång liksom för tidskritiska projekt. Eftersom projektet handlas upp i delar kan beslut fattas allt eftersom och delarna kan planeras och utföras parallellt. Alla detaljer behöver inte vara specificerade vid första spadtaget och en snabb byggstart är möjlig.