10:45 – 11:20 Placemaking för nordiska förutsättningar – vad är nyttan och värdet med att skapa trygga och attraktiva offentliga platser? #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

Placemaking handlar om att skapa platser och offentliga rum som människor inte vill lämna – i en samarbetsprocess mellan aktörer som boende, ideella föreningar, fastighetsägare, handlare och kommun. 

Genom en co-creation process med ett 20-tal aktörer från Sverige, Norge, Finland och Nederländerna, har det tagits fram en ny handbok som beskriver hur det nordamerikanska konceptet placemaking kan översättas till nordiska förhållanden. Hur kan vi skapa attraktiva, trygga offentliga platser med en egen identitet som bidrar med ökat värde i stadsrummet? 

Vi diskuterar utgångspunkter, framgångsfaktorer, fallgropar och lärdomar från fallstudier för en lyckad placemaking process i norden och vad som egentligen skiljer sig från den nordamerikanska processen.