12:35 – 12:45 Sverige behöver nytt regelverk för säkrare hissar! #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

Gamla hissar i bostadshus en säkerhetsrisk för barn och äldre.

Uppskattningsvis är upp till hälften av alla hissar i Sverige äldre an 40 år. Minst 26 000 hissar saknar idag skydd i korgöppningen eller har farliga dörrar och medför på så sätt allvarliga risker för olyckor. Barn och äldre är särskilt utsatta och de senaste åren har det hänt en rad uppmärksammade olyckor där framförallt barn har fått svåra klämskador. Men enligt regelverket gäller de säkerhetsregler som fanns vid tidpunkten hissen togs i bruk – även om hissen är 100 år gammal. All utveckling som skett i hisskonstruktionen de senaste årtiondena och även förbättrade lagkrav, ger enbart effekt på nya eller moderniserade hissar. Beslutet om moderniseringen av gamla hissar ligger idag helt hos fastighetsägarna som frivilligt kan förbättra säkerheten men till en ökad kostnad. Det gör att farliga hissar kommer vara kvar i bruk länge om vi inte snarast inför retroaktiva krav på skydd i korgöppningen och utbyte av farliga hissdörrar.