12:45 – 13:10 Hur kan universell utformning bidra till mer inkluderande bostäder och bostadsområden? #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

Universell utformning handlar om att utforma samhället utifrån ett mångfaldsperspektiv.
Att redan i planeringsstadiet för nya byggprojekt ta hänsyn till de varierande behov som finns hos olika användargrupper. Med universell utformning kan vi minska behovet av stigmatiserande – och kostsamma – anpassningar eller särlösningar i efterhand. Det här arbetssättet kan också ge upphov till nya, hållbara bostadslösningar i linje med Agenda 2030 och löftet om att ”ingen ska lämnas utanför”.

Seminariet arrangeras av Funktionsrätt Sverigesprojekt Rätt från början, som vill initiera samskapande processer för utveckling av bostäder och bostadsområden där alla kan bo och leva tillsammans på lika villkor.

en rapport från tidigare i år pekar Rätt från början på en segregerad bostadsmarknad och att det behövs en stor satsning på bostäder som alla har möjlighet att efterfråga  – annars riskerar allt fler stå utan ett fungerande boende.

OBS – seminariet kommer livetextas