Kraftigt ökad byggtakt i Göteborg – går om Stockholm — Hem & Hyra

Göteborg var tidigare sämst av storstäderna när det gällde att bygga bostäder. Men 2019 tog staden ett rejält skutt. Räknat per tusen invånare så byggde Göteborg fler hyresrätter än Stockholm förra året. Men Malmö är fortfarande ohotad etta.

via Kraftigt ökad byggtakt i Göteborg – går om Stockholm — Hem & Hyra