Kategoriarkiv: Digitala Almedalen

15:00 – 15:15 Finansiering för fler bostäder #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

65 000 nya bra bostäder varje år, till låg kostnad och låg risk för stat och samhälle. Hur då? Ragnar Bengtsson, bostadsmarknadsanalytiker, presenterar Hyresgästföreningens plan för ett stabilt bostadsbyggande för alla. Martin Hofverberg, chefsekonom, ställer frågorna

14:45 – 15:00 Scale Up Landsbygderna #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

Digitaliseringen går långsamt på landsbygderna och styrs av urbana behov.

Svenska landsbygden är en viktig del av vårt land och historia. Med hjälp av tech så ska vi skapa fantastiska möjligheter för alla som vill leva, bo och arbeta på vår landsbygd för att nå dem globala mål 11.A

Hur kan PropTech Sweden genom sitt nätverk hjälpa till att ta reda på hur behoven på landsbygderna ser ut och utveckla digitala tjänster som möter dessa behov.

14:15 – 14:45 Hur länge ska unga vara maktlösa på bostadsmarknaden? #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

13:45 – 14:15 Behovet av bostadsprojekt som utvecklar! #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

Vi har alla kommit i kontakt med idén om ”utvecklingsprojekt”. Alltså ett projekt som i sig utvecklar något, t ex teknik. Men vår fråga är när blir ett projekt ”utvecklande” för de som tar fram det – och för de som sedermera bebor det?

Projektet Brf Viva i Göteborg startade som en resa utan förutbestämda mål men med en tydlig färdriktning. Ambitionerna vara höga och resan fick ta 10 år, från start till mål. Hållbarhetens tre ben (ekonomisk – social – ekologisk) skulle nagelfaras så långt energin hos de inblandade räckte till! Och den var stor då samarbete tidigt etablerades mellan akademi, profession, myndigheter och allmänhet.

I denna resa hade Riksbyggen, som byggherre, en central roll. De önskade inte endast utmana branschen – utan även sig själva! Och som arkitekter / landskapsarkitekter sattes vi i samma båt. Inledningsvis var det lugnare vatten, efterhand hårdare sjö och till slut fullständig storm. Dvs komplexiteten i projektet ökade potentiellt!

Önskar du följa med oss på denna resa – delta den 30 juni – vi har genomlevt en resa vi aldrig glömmer. PS. Just nu utför Chalmers – Arkitektur tillsammans med Institution för Socialt Arbete (vid GU) en uppföljande studie kring Brf Viva.

13:30 – 13:45 Ohälsosamma boendemiljöer – att bo med för höga radonvärden #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Tidigare i våras gjorde Hem och Hyra ihop med SVT nyheter en jätte viktig granskning. Att fastighetsägare och kommuner inte tar sitt ansvar är ett stort problem och det går ut över de enskilda. Granskningen visade också tydligt att höga radonvärden på allvar.  Många mätningar visade att värdena låg långt över rekommenderad gräns och flera mätningar var gamla.

Radonföreningen har länge arbetat för att radonmätningarna ska ske i OVK dvs var 6e år eller i samband med energideklarationen. Detta då de tycker var 10 år är för sällan. Dessutom glömmer många att mätning bör ske efter renoveringar. Att ta sitt ansvar är inte dyrt. Att inte ta sitt ansvar kan i värsta fall om människors hälsa kan påverkans negativt.

Samtal med Svensk radonförening om ohälsosamma boendemiljöer och att bo med för höga radonvärden.

13:05 – 13:30 Äga till varje pris #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

Bostadsrätten lyfts ofta fram som den ideala boendeformen av politiker och debattörer. Men få köpare av bostadsrätter reflekterar över hur lagskyddet runt BRF:erna faktiskt ser och fungerar. I Sverige finns få äganderätter och majoriteten av lägenheterna som köps innebär ett delägande i en bostadsrättsförening.

Arwidssonstiftelsens journalistpris Olle Bengtzon-priset gick i år till granskningen av en bostadsrättsförening i Malmö som blivit kapad. Reportagen om den så kallade Kinesiska muren som publicerades i Sydsvenskan bidrog till att krav nu ställs på ett stärkt lagskydd för bostadsrättsinnehavare. Vad händer när en BRF blir kapad och vilka är konsekvenserna för de boende? Vilka är riskerna med BRF:en? Vilka lagförändringar är det som nu diskuteras i riksdagen och hur kommer det att påverka boendeformen? Är BRF:en en i alla avseenden en bra, trygg boendeform?

Vi pratar om detta med journalisten Dan Ivarsson och Ulrika Blomqvist som är VD på intresseorganisationen Bostadsrätterna.

12:35 – 13:05 En ny bopolitik för Sverige – Samverkan, rättigheter och ansvar #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

Bostadsfrågan är fundamental för individen som grund för livet, och för samhället som grund för hållbar utveckling lokalt och globalt.

Global Utmaning vill, som politiskt obunden tankesmedja, bryta dödläget kring bostadsfrågan och få tillstånd ett nytt samlat grepp från ansvariga på nationell och kommunal nivå för att ta fram strategier för bostadsfrågan. Under 2020 har tankesmedjan anordnat sex policydialoger om En ny bopolitik för Sverige där vi djupdykt i olika tematiska områden med det övergripande syftet att ta fram en plattform för en ny samverkansmodell. Aktörer från offentlig sektor, politik, näringsliv, forskning och civilsamhälle har deltagit i konstruktiva diskussioner.

Nu sammanställer vi resultatet från dialogerna och innan höstens lansering vill vi dela med oss av våra fynd. Global Utmaning bjuder in Sophie Nachemson-Ekwall, Christer Larsson, Carl-Johan Engström och representanter från riksdagen och regeringen (tbc), till samtal om kärnan i plattformen.

12:35 – 13:05 En ny bopolitik för Sverige – Samverkan, rättigheter och ansvar #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

Bostadsfrågan är fundamental för individen som grund för livet, och för samhället som grund för hållbar utveckling lokalt och globalt.

Global Utmaning vill, som politiskt obunden tankesmedja, bryta dödläget kring bostadsfrågan och få tillstånd ett nytt samlat grepp från ansvariga på nationell och kommunal nivå för att ta fram strategier för bostadsfrågan. Under 2020 har tankesmedjan anordnat sex policydialoger om En ny bopolitik för Sverige där vi djupdykt i olika tematiska områden med det övergripande syftet att ta fram en plattform för en ny samverkansmodell. Aktörer från offentlig sektor, politik, näringsliv, forskning och civilsamhälle har deltagit i konstruktiva diskussioner.

Nu sammanställer vi resultatet från dialogerna och innan höstens lansering vill vi dela med oss av våra fynd. Global Utmaning bjuder in Sophie Nachemson-Ekwall, Christer Larsson, Carl-Johan Engström och representanter från riksdagen och regeringen (tbc), till samtal om kärnan i plattformen.

12:00 – 12:35 Morgondagens bostadsboom- Passionärerna! #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

De kallas ”Passionärer” och bor sedan lång tid tillbaka billigt i ett småhus, vill i många fall flytta till något mindre och bekvämare – men framförallt ekonomin hindrar dem från att ta steget. Eller?! Nu har du möjlighet att lära känna dem bättre! Juni Strategi har i sin studie Guide till 65+ tagit pulsen på dagens äldre och kan konstatera att det finns mycket mer att säga om vad som påverkar ett flyttbeslut, såsom bland annat stereotypa könsroller och synen på dåtid och framtid. Stora generationskullar och en åldrande befolkning påverkar samhällsplaneringen på många orter, och studien ger insikter kring samhällsekonomiska, såväl som livskvalitetsmässiga perspektiv.

I en efterföljande dialog diskuterar Juni Strategi tillsammans med företrädare för Seniorvärlden frågeställningar såsom: Hur kan vi få ett ökat fokus på behovet av bostäder för äldre, en fråga som diskuterats länge och som blir alltmer aktuell? Hur kan flyttfrekvensen öka bland äldre, i perspektivet av bostadsbehov, utbud och efterfrågan? Vad kan stat, region, kommun och privata aktörer göra? Kan vår bostadsmiljö bidra till en mer aktiv livsstil, ökad hälsa och ett meningsfullt liv? Och går det att åldersoptimera livet?