Kategoriarkiv: Hyresgästföreningens Riksförbund

EU maj 2020 #eu #bopol #nynäshamn #sorunda #ösmo #storavika

Hur påverkar EU de svenska hyresgästerna?

Hyresgästföreningen arbetar för allas rätt till ett bra hem till en rimlig kostnad. Allt fler initiativ och beslut inom EU påverkar idag villkoren för svenska hyresgäster.

Läs rapporten här.

Hyresgästföreningen kräver krisåtgärder med anledning av coronaviruset — Cision News

Hyresgästföreningen vill se akuta åtgärder för att underlätta för dem som påverkats av coronaepidemin och bor i hyresrätt. Hyresgästföreningen får nu signaler om en ökad oro över att inte kunna betala hyran i tid eller inte alls, på grund av ett eventuellt inkomstbortfall. Därför föreslår Hyresgästföreningen bland annat en statlig hyresfond och hyresrabatter. –Vi befarar…

via Hyresgästföreningen kräver krisåtgärder med anledning av coronaviruset — Cision News

Paneldebatt – platsutveckling och kreativa processer

Anmäl dig till en paneldebatt om platsutveckling och kreativa processer den 6:e mars i ABF-huset i Stockholm, där både förbundsordförande Marie Linder och förbundschef Jonas Nygren deltar. Paneldebatten inkluderar även metoder för strategier och medborgarinkludering.

Fokus på styrka och kraft

Många verksamheter använder sig av olika metoder för att involvera boende i ekonomiskt eftersatta områden, och för att stärka människor och områden genom arbete, utbildning och demokratisk delaktighet. Men vad innebär till exempel place making, storytelling, community reporting, medborgarforskning, medborgardialoger, quadrople helix – och hur kan de användas?

När det kommer till kritan löser inte projekt och insatser i enbart vissa bostadsområden problemet med segregationen, det vill säga den relationella sammankopplingen som förstärker den negativa spiralen mellan attraktiva inkluderande områden och otrygga exkluderande områden. Forskning visar att platsens rykte ofta är det som både gör oss otrygga och skapar till en negativ identitet. Så hur kan vi på riktigt bryta denna utveckling?

Vi bjuder in till dialog, där vi får möjlighet att prata om framgångsrika metoder och fruktbara möjligheter till samverkan mellan kommuner, företag och civilsamhället.

Tid: Fredag den 6:e mars kl 10-16 (inklusive lunch kl 12-13 och eftermiddagsfika)

Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41, Sandlersalen

Anmälan: https://link.webropolsurveys.com/S/4FFD38C7604C75F0

Program

10–10.20   Inledning

Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen

10.20 –10.50   Hyresgästorganisering i det lokala i början av förra seklet

Hannes Rolf, doktorand, Ersta Sköndal Bräcke högskola

10.50 –12.00   Pass 1 Paneldebatt: Hur skapar vi som folkrörelse åter en stark lokal organisering som en positiv samhällsutveckling?

Hannes Rolf, Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande, Calle Nathansson, VD Folkets Hus och Parker och Kristoffer Lundberg, regionordförande Hyresgästföreningen västra Sverige

13.00 –13.30   Hållbar stadsutveckling i suburbana miljöer

Apostolis Papakostas, professor, Södertörns högskola

13.30 –14.40   Pass 2 Paneldebatt: Medborgarinflytande och medborgardialoger i socioekonomiskt eftersatta områden

Apostolis Papakostas, Elisabeth Högdahl, fil dr, Lunds universitet, Cornelis Uittenbogaard, forskare Stiftelsen Tryggare Sverige, Rami Al-Khamisi, jurist Hyresgästföreningen Aros Gävle och Olja Pekusic, boendeutvecklare Hyresgästföreningen Sydost

14.40 –15.20   Fika med en forskare/rörelsejurist/boinflytandestrateg/ kvarterslokalsansvarig/boendeutvecklare

15.20 –16.00   Platsutveckling med hjälp av medborgarinkluderande och kreativa processer Saadia Hussein, konstnär/konstnärlig aktivist

Radiointervju om den globala bostadskrisen

En radiointervju av BBC Word News där International Union of Tenants, IUT, medverkar och diskuterar den globala bostadskrisen.

En fråga som skapar oro hos politiker runt om i världen är en ökande brist av bostäder i storstäder till rimliga priser. Bostadsdebatten inkluderar även diskussion om att bostäder inte behandlas som en mänsklig rättighet utan snarare som vilken vara som helst på den globala marknaden.

Under kommande månad ska FN:s World Urban Forum diskutera den växande urbaniseringen och pressen som den medför på städers infrastruktur och bostäder. Stadsplanerare runt om i världen ställer sig frågan: kan stora städer erbjuda boende till överkomliga priser?

I ett klipp från BBC World News diskuterar journalisten Paul Henley tillsammans med en expertpanel, däribland Barbara Steenbergen från IUT, de stora utmaningarna som lokala myndigheter och stadsbor världen runt står inför och kommer med förslag på lösningar.

Se artikeln från IUT här.

Lyssna på radiointervjun från BBC World News (på engelska) här.

Vid frågor kontakta Annika Wahlberg, Generalsekreterare på IUT.

Nytt investeringsstöd för hyresrätter välkomnas — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Investeringsstödet för hyresrätter och studentbostäder kommer att återinföras, meddelar regeringen idag Beskedet välkomnas av hyresgästföreningen. Regeringen har tagit till sig av den kritik mot stödet som tidigare lyfts och presenterar ett förbättrat investeringsstöd som kan möta efterfrågan av hyresrätter med rimligare hyror i hela landet.

via Nytt investeringsstöd för hyresrätter välkomnas — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Högsta ökningen av taxor och avgifter kopplat till boende på 10 år — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat med 4,8 procent det senaste året samtidigt som den allmänna kostnadsutvecklingen ökat med 1,9 procent. Dessutom fortsätter priserna att variera påtagligt mellan landets kommuner. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

via Högsta ökningen av taxor och avgifter kopplat till boende på 10 år — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Hyresgästföreningen om S opinionsras: ett svek som kostar — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Socialdemokraterna fortsätter tappa väljare visar SCB:s nya partisympatiundersökning. Enligt Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder köper inte väljarna vilka kompromisser som helst. – Det är tydligt att regeringen saknar svar på viktiga frågor om framtiden.

via Hyresgästföreningen om S opinionsras: ett svek som kostar — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Kostnaderna sjunker för bostadsbyggandet — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

​Ny statistik från SCB visar att byggpriserna minskat med 2 procent för byggande av flerbostadshus i jämförelse med föregående år. Hyresgästföreningen tror däremot inte att hyrorna i nybyggda lägenheter kommer sänkas som ett resultat.

via Kostnaderna sjunker för bostadsbyggandet — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

​Fem gånger dyrare vatten i Ockelbo jämfört med Solna — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Vad du betalar för vattnet i kranen varierar kraftigt beroende på var i Sverige du bor. Invånarna i den dyraste kommunen, Ockelbo, betalar fem gånger mer än i den billigaste, Solna. Det visar Nils Holgersson-gruppens kartläggning av VA-priserna.

via ​Fem gånger dyrare vatten i Ockelbo jämfört med Solna — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

​Statlig medfinansiering av bostadsbyggande är avgörande för samhällets förmåga att tillgodose allas behov av bra och hållbara bostäder — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

När staten drog sig tillbaka från finansieringen fick det inte bara konsekvenser för byggherrar. Även kommunernas vilja att planlägga mark och låta det allmännyttiga bostadsföretaget bygga minskades när staten inte längre bidrog med finansiering. Vi ser därför att behovet av statlig medfinansiering är avgörande för att bostadsförsörjningen ska kunna komma på fötter igen.

via ​Statlig medfinansiering av bostadsbyggande är avgörande för samhällets förmåga att tillgodose allas behov av bra och hållbara bostäder — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Bra med utökat investeringsstöd, men låt det inte bli en återvändsgränd – Hyresgästföreningen kommenterar regeringens investeringsstöd för hyresbostäder

http://www.mynewsdesk.com/se/hyresgastforeningen/pressreleases/bra-med-utoekat-investeringsstoed-men-laat-det-inte-bli-en-aatervaendsgraend-hyresgaestfoereningen-kommenterar-regeringens-investeringsstoed-foer-punkt-punkt-punkt-2919826?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease

Ekonomiska utsikter: Boverkets prognos över byggandet förstärker bilden av den avmattning som vi tidigare varnat för — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Boverkets prognos över byggandet de kommande åren förstärker bilden av den avmattning som vi tidigare varnat för

via Ekonomiska utsikter: Boverkets prognos över byggandet förstärker bilden av den avmattning som vi tidigare varnat för — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Hyresgästföreningen: riksdagen öppnar för försämrat konsumentskydd för Sveriges hyresgäster — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden #bopol #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika

Regeringens proposition fler tillval för hyresgäster (2018/19: 108), som riksdagen röstade igenom igår riskerar att på sikt urholka konsumentskyddet för Sveriges hyresgäster, varnar Hyresgästföreningen.

via Hyresgästföreningen: riksdagen öppnar för försämrat konsumentskydd för Sveriges hyresgäster — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Elnätspriserna fortsätter öka – upp 27 procent de senaste fem åren — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden #bopol #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika

Elnätspriserna har ökat med i snitt 27,4 procent sedan 2014. Under samma period har konsumentprisindex, KPI, ökat med 6,0 procent. Vattenfall & E. ON hör till de bolag som höjt mest. Sedan 2018 har elnätspriserna höjts med i snitt 3,6 procent, jämfört med KPI på 1,9 procent. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten.

via Elnätspriserna fortsätter öka – upp 27 procent de senaste fem åren — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Årlig undersökning visar fortsatt stor bostadsbrist i landet — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden #nynäshamn

Idag publicerades Boverkets bostadsmarknadsenkät där samtliga landets kommuner rapporterat in situationen på bostadsmarknaden. Totalt 240 kommuner (83 procent) anger att det råder underskott på bostäder.

via Årlig undersökning visar fortsatt stor bostadsbrist i landet — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Ekonomiska utsikter från Hyresgästföreningen: Bostadsbyggandet har nått sin kulmen — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Idag publicerades siffror för nybyggnation av bostäder för helåret 2018. Under året färdigställdes 42 844 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus, 12 032 i småhus och ytterligare 3 495 tillkom genom ombyggnation.

via Ekonomiska utsikter från Hyresgästföreningen: Bostadsbyggandet har nått sin kulmen — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Rapportsläpp: Snabba cash eller långsiktiga investeringar? -Renoveras det fram en ny finanskris? — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Välkommen till rapportsläpp och frukostseminarium om fenomenet konceptrenoveringar – en affärsmodell som blivit allt populärare hos privata fastighetsägare som köper miljonprogramsfastigheter i Sverige. Rapporten presenteras på ett seminarium den 7/5 kl 08:30.

via Rapportsläpp: Snabba cash eller långsiktiga investeringar? -Renoveras det fram en ny finanskris? — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden